GRUNDADES 2004


Då jag Fredrik Svensson skaffade min första lastbil, då var det i första hand åkeriverksamhet som var huvudsysslan.

2017 sålde jag mitt åkeri FS Transport AB,som då bestod av 8 lastbilar med släp samt 13 anställda. I samband med detta övergick vi mer till att göra entreprenadjobb och att köpa och sälja maskiner. Vi utför fortfarande en hel del transporter.

Idag sysselsätter vi 5 personer på heltid, 

Vid behov har vi möjlighet att ta in extra persornal.

Affärside


Att vara ett flexibelt företag, som lätt kan lösa kundernas behov.


Erbjuda flertalet tjänster som det finns behov efter.

Prisvärt alternativ till de stora bolagen.


Att med hög service och kvalitet tillgodose kundernas önskemål och behov.


Vi är ett företag alla kan lita på!


UPPDRAG


  • Maskinhandel

  • Trädfällning


  • Entreprenad

  • Fastigheter


  • Vedförsäljning

VISION


  • Säkerhet

  • Service

  • Kvalitet

  • Värna om det lokala